Về Ca An Tech

Câu Chuyện

Sự khởi nghiệp nào cũng chứa đầy lo lắng và sợ hãi thất bại, chúng tôi chọn tên Ca An nghĩa là ca ngợi sự bình an và cũng mong mang lạ sự an tâm cho khách hàng sau này.
Năm 2009 Ca An bắt đầu hoạt động dựa trên việc cung cấp giả pháp in dữ liệu tốc độ cao nhằm giúp các khách cho khách hàng trong việc in ấn phẩm marketing theo dữ liệu. Từ đó đến nay chúng tôi tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong việc in ấn phẩm và ảnh theo nhu cầu doanh nghiệp và cá nhân. Công việc của chúng tôi là giúp doanh nghiệp truyền tải hình ảnh của mình tới khách hàng một cách hiệu quả bằng các ấn phẩm văn phòng và marketing.

  • Góp phần nâng cao giá trị đời sống cá nhân bằng ấn phẩm ảnh.
  • Cam kết dịch vụ và sản phẩm vượt sự mong đợi của quí khách hàng.
  • Xây dựng đội ngũ có phẩm chất cao trên cơ sở chất lượng công việc và đời sống thịnh vượng.