Quá Trình Phát Triển

Mọi doanh nghiệp đề gặp sóng gió trên chặng đường phát triển, chúng tôi cũng vậy, nhưng với niềm tin, hy vọng và không bỏ cuộc, mọi doanh nghiệp đều có đích đến thành công.


Q1

2009 Hoàn thành

  • Bắt đầu với dịch vụ in nhanh Kprint.
  • Kết quả kinh doanh tốt do dẫn đầu thị trường.
  • Dịch vụ tích hợp in dữ liệu biến đổi.
Q1

2012 Lo ngại

  • Thành lập mới 123in
  • Khó khăn chồng chất do làm lại từ đầu
  • Triển khai dịch vụ web2print 
Q1

2014 Tiến triển

  • Ổn định đi lên
  • Dịch vụ 123in-photo cho ảnh chuyên nghiệp
  • In quảng cáo POS, POP