Công nghệ lò đốt rác Asher

Công tác chuẩn bị rác trước khi đốt

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bởi các công ty môi trường đô thị hay các tổ chức xã hội hóa tùy theo cách thức tổ chức ở từng địa phương. Rác thải sinh hoạt xếp vào buồng Asher theo lớp:

  • Rác khô
  • Rác bán khô
  • Rác khô
  • Rác ướt < 60%
  • Rác khô

Lưu ý: Đảm bảo loại bỏ thủy tinh, gạch vữa xây dựng và kim loại trước khi cho vào hệ thống.

Công nghệ lò đốt rác sinh hoạt Asher

Bảng 3. Công nghệ lò đốt rác sinh hoạt Asher

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ và phương pháp phân hủy

Thông tin hệ thống

Thiết bị tiêu hủy rác thải rắn hỗn hợp tự cung năng lượng

Phương pháp tiêu hủy rác thải rắn hỗn hợp

Điều chỉnh trạng thái Plasma chứa oxy

Năng lượng / Điện

Dùng điện

Bể lọc

Sử dụng bộ lọc khí thải, bẫy dầu cùng với bể lọc khí đốt ẩm

Mức ô nhiễm

Không gây ô nhiễm

Môi trường

Thân thiện với môi trường

Phân loại rác thải rắn hỗn hợp

Tối thiểu bằng 0

Chi phí vận hành

Tiêu thụ lượng điện tối thiểu

Danh mục rác thải rắn hỗn hợp cần tiêuhủy

Chai PET, nhựa, giấy, cao su, ống và lốp xe, rác thải hỗn hợp

Phương pháp

Bằng công nghệ plasma ion âm

Phân khúc địa lý

Là giải pháp hạn chế các bãi chôn lắp

Phân loại rác thải hỗn hợp

Tối thiểu bằng 0

Đặc điểm thiết bị ASHER

Phân hủy rác thải rắn, tự cung cấp năng lượng

Hệ thống sử dụng nhiệt

Phương pháp phân hủy

Hệ thống phân hủy rác thải rắn hỗn hợp công suất từ 2-4 tấn

Chi phí vận hành

Điện năng, chi phí bảo trì thấp

Tiêu chuẩn môi trường

Thân thiện với môi trường

Tiết kiệm nguồn lực

Tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Khí thải CO2

Bị bốc hơi

2.4. Phụ phẩm của xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt Asher

Phụ phẩm của quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt công nghệ Plasma

Asher là tro gốm vô cơ. Bình quân cứ 1 tấn chất thải rắn sinh họat sau khi xử lý sẽ cho ra 40 kg tro. Lượng tro gốm này sau đó có thể tái chế thành phân bón hoặc gạch cát

Phụ phẩm xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt Asher

3. Một số hình ảnh thực tế của lò đốt rác thải sinh hoạt Asher a. Campuchia

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A200S ở Soung, Campuchia.

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher ở Quảng Châu, Trung Quốc.

b. Malaysia

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A200S ở Sg Petani, Kedah, Malaysia.

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A200S ở Cyberjaya, Malaysia.

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A250ES ở Sabah, Malaysia.

Hình 14. Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A250ES ở Selangor, Malaysia.

Hình 15. Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A400ES ở Shah Alam, Malaysia.

Hình 16. Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher A400ES ở Saint Lucia, Malaysia.

c. Philippines

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher ở Apalit, Philippines.

d. Trung Quốc

Lò đốt chất thải sinh hoạt Asher ở Vũ Hán, Trung Quốc.