Công nghệ xử lý rác Xanh

Giải pháp công nghệ xanh

Theo số liệu thống kê báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2019, mỗi ngày toàn quốc phát sinh trung bình 64.658 tấn chất thải rắn sinh hoạt CTRSH), trong đó khu vực đô thị chiếm 55%, khu vực nông thôn chiếm 45%. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH tại khu vực đô thị trung bình đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 66%, trong đó: 13% khối lượng CTRSH được thiêu đốt, 16% được chế biến compost và khoảng 71% được chôn lấp.

Bên cạnh đó, chất thải rắn (CTR) từ nước ngoài với thành phần đa dạng, được nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức phế liệu nhập khẩu để sản xuất chưa đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cũng tạo gánh nặng cho công tác quản lý CTR nói chung và CTRSH nói riêng. Các số liệu về chỉ số phát sinh CTRSH bình quân đầu người của các địa phương trong cả nước giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 đã chỉ ra thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng là những đô thị có chỉ số phát sinh cao nhất cả nước. Về khối

lượng phát sinh, CTRSH đô thị phát sinh cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên; trong khi phát sinh CTRSH nông thôn cao nhất tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên. Chất thải nhựa khó phân hủy (với tỷ lệ trong các bãi chôn lấp CTRSH ước tính khoảng 6 - 8%) cũng đang là vấn đề thách thức trong công tác quản lý CTRSH.[5]

Trong các phương pháp chính để xử lý chất thải rắn được áp dụng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam như chôn lấp hay chế biến phân compost lại không áp dụng được với các loại rác nguy hại, mà cần phải áp dụng phương pháp thiêu đốt trong các lò đốt rác tiêu chuẩn. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như: xử lý nhanh chóng và triệt để; xử lý hầu hết các loại chất thải nguy hại; chiếm ít diện tích mặt bằng để xử lý; có thể tận dụng nhiệt dư cho các mục đích khác (phát điện, cung cấp nước nóng, nhiệt cho quá trình sấy). Do đó, trên thế giới phương pháp xử lý rác bằng công nghệ thiêu đốt chiếm ưu thế: tại Nhật Bản hàng năm phát sinh hơn 400 triệu tấn rác công nghiệp, nhiều gấp 8 đến 10 lần so với rác sinh hoạt (MSW), để xử lý chúng Nhật Bản chủ yếu áp dụng phương pháp đốt và hiện có khoảng 3,000 lò đốt rác; ở CHLB Đức trên 60% chất thải nguy hại được xử lý bằng thiêu đốt; hầu hết chất thải nguy hại ở Đan Mạch đều được thiêu đốt; ở Mỹ lượng chất thải được thiêu đốt tuy chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng chất thải rắn nhưng đã đạt con số 4,000,000 tấn/năm. Xuất phát từ yêu cầu cấp bách bảo vệ môi trường trong việc xử lý rác thải sinh hoạt.