Công nghệ sản xuất điện Xanh

Kinectic Power Plant (KPP) - Nhà máy phát điện động năng

Khi nghĩ đến công nghệ phát điện chúng ta thường nghĩ đến các công nghệ truyền nhiệt điện, thủy điện, điện khí ga, … Với xu hướng năng lượng xanh sạch gần đây các công nghệ phát điện mới như điện mặt trời và điện gió. Hai công nghệ điện hiện tại là truyền thống gặp sự trở ngại về việc sử dụng năng lượng hóa thạch, can thiệp đến tự nhiên quá nhiều. Công nghệ điện thân thiện môi trường, điện mặt trời gọi là xanh nhưng cần năng lượng lớn để chế tạo và chưa rõ việc tái sinh ra sao, điện gió với chi phí đầu tư lớn, diện tích cả hai cần nhiều nhưng hiệu quả chưa thể giải quyết bởi nắng mưa là việc của trời.

Suốt 15 năm qua một nhóm nhà khoa học người Đức từ công ty ROSCH INNOVATIONS đã nghiên cứu thành công công nghệ phát điện bằng động năng Kinetic Power Plant (KPP) gọi tắt là Điện KPP đáp ứng được hai yếu tố chủ chốt hiệu quả liên tục như công nghệ truyền thống và than thiện môi trường như tiêu chuẩn toàn cầu hiện nay.

Nhà máy phát điện động năng, công nghệ hoàn toàn mới

Là một hệ thống thủy lực phức tạp điều khiển được tạo một hệ thống thùng chứa quay liên tục. Lực nổi sẽ được chuyển đổi thành động năng bằng hộp số để quay bộ phát điện, bộ phát điện này hoạt động như là bộ phanh để sản xuất điện theo nhu cầu sử dụng điện từng thời điểm.

Nhà máy phát điện dùng ý tưởng lực đẩy Archimet để sản xuất liên tục 24h/365 ngày, hoàn toàn xanh, không chần dùng năng lượng hóa thạch hoặc các dạng năng lượng khác khi hoạt động.

Các nhà máy phát điện thiết kế bởi ROSCH INNOVATION ở dạng module từ 200 kW cho tới theo yêu cầu.

Lợi ích của Điện KPP

  • Năng lượng sạch 100%, không khí thải, không phát tán C02, N2
  • Hoạt động độc lập không phụ thuộc điều kiện thời tiết
  • Không yêu cầu sử dụng nhiên liệu, ga, bình ắc quy.
  • Nguồn cấp điện lâu dài, ổn định, liên tục
  • Chi phí vận hành và bảo trì thấp
  • Nguồn cung cấp năng lượng linh hoạt, có thể lắp đặt bất kỳ ở đâu
  • Dễ mở rộng công suất theo nhu cầu
  • Diện tích chiếm đất nhỏ, năng lượng cung cấp lớn (tiết kiệm đất đai)

SO SÁNH GIỮA CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÁC:

Nguồn điện KPP Thủy điện Điện gió Mặt trời Hạt nhân Nhiên liệu
Không khí thải CO2 x x x x x
Thân thiệm môi trường x x x x
Không phát sinh chi phí vật tư x x x x
Bền vững x x x x
Tải cơ sở x x x x
Thường xuyên x x x x
Kinh tế x x
Không giới hạn x x x
Phi tập trung x
Tự chủ x

Điện KPP chi phí / kW thấp

Đối với KPP, tổng chi phí trên kWh là vào khoảng 0.03 Euro (làm việc liên tục 8.700 giờ trong năm), tương đương khoảng 900 VND trên kWh

So sánh diện tích đất cần thiết cho mỗi loại công nghệ phát điện

image-1.png

Với những ưu điểm của điện KPP, đây chính là tương lai của nguồn điện.