Giải pháp Công nghệ Xanh

Giải pháp công nghệ xanh

Bắt nhịp với sự phát triển của nước ta giải pháp công nghệ thực tiễn luôn là thách thức và yêu cầu kiên quyết để đáp ứng đà tăng trưởng đó. Ca AnTech tìm kiếm, kết nối và nghiên cứu các công nghệ mới hiệu quả, thực tiễn để có được sức mạnh công nghệ để góp phần cùng các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao nói riêng và góp phần phát triển nên kinh tế nước nhà.

Hiện tại Ca An Tech đang tập trung vào các mũi nhọn công nghệ mới như sau:

  • Giải pháp đốt rác thải Xanh bằng Plasma
  • Giải pháp sản xuất điện bằng thủy lực
  • Năng lượng mặt trời tích trữ
  • Năng lượng từ chất thải
  • Nông nghiệp tự nhiên