Kinh Doanh

Ca An kinh doanh các lãnh vực sau:

Công nghệ xử lý rác Xanh

Thực tế, hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ môi trường

Công nghệ sản xuất điện Xanh

Giải pháp điện cục bộ, offgrid, kinh doanh điện

In ấn cho doanh nghiệp

Xây dưng thương hiệu bằng ấn phẩm.

Tích hợp dữ liệu in biến đổi

Tích hợp in dữ liệu biến đổi trên offset cuộn, hệ thống tờ rời.

Quý khách cần thêm thông tin

Quý khách đừng ngại liên hệ chúng tôi.

Liên hệ