Kinh Doanh

Ca An kinh doanh các lãnh vực sau:

Giải pháp Công nghệ Xanh

Công nghệ thực tế, hiệu quả

In ấn cho doanh nghiệp

Xây dưng thương hiệu bằng ấn phẩm.

Máy phát điện

Giải pháp phát điện cục bộ

Tích hợp dữ liệu in biến đổi

Tích hợp in dữ liệu biến đổi trên offset cuộn, hệ thống tờ rời.

Quý khách cần thêm thông tin

Quý khách đừng ngại liên hệ chúng tôi.

Liên hệ