ViệcTrung Quốc trong 5 năm tới

ViệcTrung Quốc trong 5 năm tới

TRUMP HAY BIDEN THẮNG? TÔI QUAN TÂM TẬP SẼ LÀM GÌ HƠN...
Không chỉ ở Hoa Kỳ mà người Việt Nam cũng đang nín thở theo dõi kết quả bầu Tổng Thống.
Trong bản tin thị trường (do BSA phát hành hàng ngày) sáng nay, BTV Ricky Hồ nhện định: người TQ hầu hết mong ông Trump thắng, ngay cả giới doanh nhân và du học sinh và họ cũng hy vọng các chính sách về visa sẽ được nới lỏng. Họ cũng hi vọng chính sách hiện nay của ô Trump sẽ giúp người tài Trung Quốc quay trở về đại lục, làm người Trung Quốc tự tin hơn và xé toạc liên minh chống Trung Quốc mà Hoa Kỳ lãnh đạo bấy nay.
Phần tôi, tôi cũng quan tâm nhưng quả thật, tôi lại quan tâm hơn chuyện Trung Quốc (TQ) chiến lược, kế hoạch 5 năm tới của họ vì tôi tin nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên kinh tế cũng như xuất khẩu (nông sản) VN (huống chi, Tổng thống Mỹ thì có 4 năm, còn “Hoàng đế” Tập thì cai trị vĩnh viễn?).
SỰ THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ CHÚNG TA CẦN BIẾT.
Từ ngày 26 đến 29/10, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19 đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gần 400 Ủy viên Trung ương.
Kết quả hội nghị: giai đoạn 2021-2025, TQ phải thành công trong 6 lĩnh vực chính là phát triển kinh tế, cải cách mở cửa, văn minh xã hội, văn minh sinh thái, phúc lợi cho người dân và quản trị quốc gia hiệu quả. 12 giải pháp được đề ra, trong đó sáng tạo và tự lực tự cường về khoa học công nghệ được đặt lên hàng đầu, để hiện đại hóa và phát triển TQ.
TQ chính thức đưa khái niệm “Tuần hoàn kép” chỉ đạo mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm tới. Nội hàm của khái niệm này gồm 2 phần: “tuần hoàn trong nước” và “tuần hoàn quốc tế”, trong đó tuần hoàn trong nước tập trung vào thị trường nội địa và tuần hoàn quốc tế là giao thương với bên ngoài. TQ tập trung đẩy mạnh nhu cầu nội địa và tận dụng thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự cung tự cấp.
Rõ ràng, kế hoạch 5 năm tới là đầy tham vọng với chủ trương “tập trung đổi mới công nghệ, tự chủ kinh tế và mở cửa hơn nữa với bên ngoài”. Kể cả trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cũng như Tầm nhìn đến năm 2035, các vấn đề về đổi mới công nghệ, tự chủ kinh tế và mở cửa đều được Trung Quốc hết sức quan tâm. Trong 12 nhóm giải pháp thì sáng tạo và tự lực tự cường về khoa học công nghệ được đặt lên hàng đầu. Nhóm giải pháp thứ 3 được nhấn mạnh là: hình thành thị trường trong nước lớn mạnh, thiết lập cục diện phát triển mới với nền tảng chiến lược là mở rộng nhu cầu nội địa, thúc đẩy “tuần hoàn kép”, tức nâng cao năng lực tự cung tự cấp.
Điều đó cho thấy, trước những khó khăn do quan hệ với Mỹ và các nước có những căng thẳng phức tạp, hiện nay, Bắc Kinh đã có “nhận thức chuẩn xác sự thay đổi, đối phó khoa học với thay đổi và chủ động thay đổi”.
BA TỪ KHÓA CHO 5 NĂM TỚI.
Từ ngày 26 đến 29/10, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19 đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gần 400 Ủy viên Trung ương.
Kết quả hội nghị: giai đoạn 2021-2025, TQ phải thành công trong 6 lĩnh vực chính là phát triển kinh tế, cải cách mở cửa, văn minh xã hội, văn minh sinh thái, phúc lợi cho người dân và quản trị quốc gia hiệu quả. 12 giải pháp được đề ra, trong đó sáng tạo và tự lực tự cường về khoa học công nghệ được đặt lên hàng đầu, để hiện đại hóa và phát triển TQ.
TQ chính thức đưa khái niệm “Tuần hoàn kép” chỉ đạo mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm tới. Nội hàm của khái niệm này gồm 2 phần: “tuần hoàn trong nước” và “tuần hoàn quốc tế”, trong đó tuần hoàn trong nước tập trung vào thị trường nội địa và tuần hoàn quốc tế là giao thương với bên ngoài. TQ tập trung đẩy mạnh nhu cầu nội địa và tận dụng thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự cung tự cấp.
Rõ ràng, kế hoạch 5 năm tới là đầy tham vọng với chủ trương “tập trung đổi mới công nghệ, tự chủ kinh tế và mở cửa hơn nữa với bên ngoài”. Kể cả trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cũng như Tầm nhìn đến năm 2035, các vấn đề về đổi mới công nghệ, tự chủ kinh tế và mở cửa đều được Trung Quốc hết sức quan tâm.
Trong 12 nhóm giải pháp thì sáng tạo và tự lực tự cường về khoa học công nghệ được đặt lên hàng đầu. Nhóm giải pháp thứ 3 được nhấn mạnh là: hình thành thị trường trong nước lớn mạnh, thiết lập cục diện phát triển mới với nền tảng chiến lược là mở rộng nhu cầu nội địa, thúc đẩy “tuần hoàn kép”, tức nâng cao năng lực tự cung tự cấp.
Điều đó cho thấy, trước những khó khăn do quan hệ với Mỹ và các nước có những căng thẳng phức tạp, hiện nay, Bắc Kinh đã có “nhận thức chuẩn xác sự thay đổi, đối phó khoa học với thay đổi và chủ động thay đổi”.
Tôi cho rằng việc chú ý ô Trump hay Biden thắng ảnh hướng thế nào tới VN, không bức bách và quan trọng bằng : Nếu TQ đẩy mạnh tự cung tự cấp cho thị trường nội địa, giảm mạnh nhập khẩu, nhất là những sản phẩm ít hàm lượng công nghệ, thì nền xuất khẩu của ta, trong đó, 80% thị trường XK nông sản của ta là TQ sẽ ra sao? Việc mua nguyên liệu TQ sắp tới cho công nghiệp sẽ thay đổi ra sao?...)

(FB chị Kim Hạnh)


1